Kwakarts mag meer kosten dan huisarts

23-01-2004

-

door
2 minuten
Leestijd:
Artikel uit de Artsenkrant over alternatieve 'geneeswijzen'.

Ziekenfondsen verdedigen alternatieve geneeswijzen

In overlegorganen als de medicomut en de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen, werpen de ziekenfondsen zich op als verdedigers van het rationeel gebruik van middelen. Hoe is dat te rijmen met de publiciteit die ze via hun aanvullende ziekteverzekering voeren voor alternatieve geneeswijzen, zo wilde Skepp weten. Het antwoord van de ziekenfondsen is ronduit schokkend.
Vorig jaar interpelleerde Skepp (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschappen en het Paranormale) de ziekenfondsen over die ambigue houding. Dat leidde tot een opmerkelijke, gezamenlijke stellingname van Marc Justaert, Chris Peeters en Geert Messiaen, de toplui van respectievelijk het christelijke, socialistische en liberale Ziekenfonds

Wetgever in gebreke

Justaert, Peeters en Messiaen verdedigen zich door te wijzen op de toenemende vraag van hun leden naar terugbetaling van alternatieve geneeswijzen. In hun brief hanteren ze een standpunt van Jos De Smedt (WVVH) in hun voordeel: "Het heeft geen enkele zin te blijven discussiëren over die geneeswijzen. We zullen er niet direct uitgeraken. Men kan een struisvogelpolitiek huldigen en doen of onze patiënten geen alternatieven raadplegen, maar het is een feit dat dit gebeurt. Dus moeten we in alle openheid de dialoog aangaan."
Hoe die uitspraak als een pleidooi voor terugbetaling kan opgevat worden, is ons een raadsel. Hoe dan ook, de drie ziekenfondsen vinden het hun taak om een regulerend kader te scheppen omdat dit nu eenmaal ontbreekt. "We scheppen een kader waarin onze leden op een veilige manier alternatieve geneeswijzen kunnen gebruiken", schrijven de drie topmannen.
Ze benadrukken dat ze voor de terugbetaling van homeopathie een aantal regels hebben vastgelegd in een domein waar de wetgever in gebreke blijft. "Zolang er geen officiële lijst van homeopathische geneesmiddelen ter beschikking is, baseren we ons op de door ons zelf samengestelde lijst."

Tariefzekerheid

De drie toplui gaan nog een stap verder. "Met het oog op tariefzekerheid willen we de richtprijzen voor honoraria per tijdseenheid vast te leggen." De homeopaat mag dus tijd factureren. Wat Skepp-arts Wim Betz tot de lakonieke conclusie leidt "dat een lang gesprek bij een kwakarts bijgevolg meer mag kosten dan bij een huisarts."
Peeters, Justaert en Messiaen wijzen er verder op dat ze osteopathie en chiropraxie enkel terugbetalen als die wordt uitgevoerd door erkende beoefenaars. Die erkenning gebeurt door de ziekenfondsen zelf. Welke criteria ze daarvoor gebruiken is niet meteen duidelijk. "Hier wringt het schoentje. Het is de bevoegdheid van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs om specialismen te erkennen. Bovendien legaliseren de ziekenfondsen op die manier personen die het wettelijk recht niet hebben om de geneeskunde uit te oefenen in België", aldus Betz.

Placebo scoort beter

De drie ziekenfondsbonzen hebben er geen probleem mee dat Betz de homeopathie reduceert tot placebo. De redenering is dat een homeopathisch placebo het beter doet dan een placebo van een klassieke zorgverstrekker. "De homeopaat besteed doorgaans meer tijd aan zijn patiënt voor het bepalen van het constitutietype, waarbij hij een holistische benadering hanteert. De mensen hebben niet altijd een boodschap aan "u zal ermee moeten leren leven" van een klassieke zorgverstrekker", weet het ziekenfondstrio.

Wetenschappelijke basis

"De kritiek op de wetenschappelijke onderbouw van alternatieve geneeswijzen geldt evenzeer voor de reguliere geneeskunde, vinden ze. Minder dan de helft van de aandoeningen kan op een wetenschappelijk onderbouwde manier worden behandeld. Dat geldt dus ook voor de conventionele behandelingen. Daarom is de tevredenheid van de patiënt een parameter", schrijven ze letterlijk.
Is dit een precedent, en wordt tevredenheid voortaan het nieuwe criterium voor terugbetaling? "We kunnen tal van tevreden klanten vinden voor een massage, een handoplegger, een sauna. Worden die voortaan ook terugbetaald?", vraagt Betz zich terecht af.

Chantal De Boevere

©Artsenkrant, Nr. 1564 - 23/01/2004

 

overgenomen uit externe bron
Authors
Chantal De Boevere
Publicatiedatum
23-01-2004
Opgenomen in
Algemeen