Pseudo-wetenschap in dienst van de homohaat

14-09-2002

-

door verscheen in :
2 minuten
Leestijd:
In het tijdschrift van de vzw Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk Limburg verscheen in september 2002 een artikel met als titel "Homofilie: de aard van de geaardheid". Homofilie wordt daarin geassocieerd met criminaliteit en met het "Dutroux-tijdperk". Het wordt gelijkgesteld met "al wat sinds mensenheugenis als verwerpelijk en zelfs als misdadig werd beschouwd: abortus, prostitutie, euthanasie" en met de vrijlating van gevaarlijke criminelen. De schrijver beweert zich te baseren op "concreet feitenmateriaal", maar doet niet meer dan citeren uit twee boekjes zonder enige wetenschappelijke standing. Het ene boekje zou het levensverhaal moeten zijn van een "bekeerde" homo, anoniem dan nog. Het tweede is van de hand van een Nederlands psycholoog en geschreven in 1984.

De citaten maken al vlug duidelijk dat geen van beide boekjes ernstig te nemen is. Enkele voorbeelden van de enormiteiten die erin staan: "alle homofiel neigenden lijden aan een neurose met neiging tot zelfbeklag", " bij jonge mensen zonder neurotische remmingen, frustraties, minderwaardigheidscomplexen of innerlijke spanningen treedt nooit een ontwikkeling naar homoseksualiteit op", "de homofiele geaardheid bestaat niet ", "de oorzaak van homofilie is een te dominerende moeder of een gebrek aan vaderlijke inbreng". Verder lijden homo’s aan aanvallen van "seksuele razernij". We leren ook dat 40% van de AIDS-gevallen veroorzaakt zijn door de inname van een cardiologisch medicijn dat homo's nemen om seks te bedrijven. Wie tegen dan nog niet de slappe lach heeft, kan verder nog lezen dat homoseksualiteit een "verslaving" is en dat de ouder wordende homo gedoemd is tot eenzaamheid omdat homo's enkel jonge kereltjes willen, wat alleen de rijken kunnen betalen. De meerderheid van de homo's heeft daarbij nog angst voor contact met vrouwen. Geen nood echter, bij de psycholoog kunnen ze terecht voor een behandeling. De homo gaat voor"gemakkelijke seks, terwijl het aangaan van een heteroseksuele relatie heel wat meer vindingrijkheid, ijver, geduld en inspanningen vergen". Voor tolerantie voelt de auteur niets, en hij zal zich niet laten meeslepen door het "progressieve wolvenkoor". Het is natuurlijk de schuld van een te tolerant beleid dat we met een steeds grotere toename van de homoseksualiteit te maken krijgen. Dit moet, aldus de auteur, een halt worden toegeroepen door meer subsidies voor het bevorderen van het normale huwelijk. En de kerk moet haar rol versterken door haar standpunt met meer kracht uit te dragen.

Dit stukje is een schoolvoorbeeld van pseudo-wetenschap en misleiding. Het is een aaneenrijgen van klinkklare nonsens, in tegenspraak met alles wat wetenschappelijk geweten is over homoseksualiteit. Natuurlijk vragen we ons af hoe het mogelijk is dat het HVV-Limburg dergelijke gevaarlijke nonsens heeft willen publiceren. Ging het om een provocatie om de lezers eens wakker te schudden?

Men meldt ons dat de verontwaardiging in vrijzinnige kringen erg groot was en dat het bestuur en de verantwoordelijke uitgever bedolven werden onder het protest. Zij zullen zich uitgebreid verontschuldigen in het volgende nummer. Een redacteur had het artikel gevonden op het internet* en had het overgenomen, blijkbaar zonder het aandachtig te lezen of er de nodige duiding bij tegeven. De website waar dit artikel te vinden is bevat nog ander "merkwaardig" materiaal (angelfire) en is volgens de beheerder opgedragen aan de Maagd Maria. Het artikel zou oorspronkelijk verschenen zijn in een publicatie met de titel "Paradox", met een correspondentie-adres te Genk.

Nonsens kan zeer amusant zijn, ware het niet dat hier een boodschap van haat en discriminatie inzit die herinnert aan andere "wetenschappelijke" publicaties die op dezelfde manier de verdorvenheid van de joden wilden bewijzen. Nu is het wachten tot iemand de Protocollen van de Wijzen van Zion nog eens afdrukt en ons als wetenschap tracht te verkopen.

(http://www.angelfire.com/vt/dbaet/seksualiteit_homofilie.html)

Willem Betz is docent huisartsgeneeskunde aan de medische Faculteit van de VUB

Verschenen in "Wonder en is gheen wonder" nr.3, jaargang 2, 2002

Authors
Wim Betz
Publicatiedatum
14-09-2002
Opgenomen in
Discriminatie