De magie van energie

14-06-1998

-

door
4 minuten
Leestijd:
Het gemeenschappelijke principe dat de basis vormt van bijna alle vormen van alternatieve genees-, denk- en leefwijzen is, dat elk organisme, elk object omringd wordt door en doordrongen is met kosmische energie.

Inderdaad, energie is alomtegenwoordig en goed registreerbaar. Er bestaat warmte-energie, lichtenergie, zwaartekrachtvelden, magnetische straling, ... En in elk levend organisme vinden constant energie-uitwisselingen plaats. Het is de kracht waarmee je als mens geestelijk naar iets streeft, en het vermogen om arbeid te kunnen leveren.

Alternatieve energie

Het soort energie dat deze alterneuten bedoelen is echter van een andere orde, zij bedoelen een "fijnstoffelijke" energie die de natuurkunde overstijgt, die "dunner is dan lucht en enkel door mensen met buitenzintuiglijke waarnemingsgaven te detecteren valt". Deze energie wordt naargelang de tijdgeest anders benoemd. Momenteel zijn de termen ‘bio-energetisch veld’, ‘levensenergie’ of

‘kosmische energie’ in zwang. De energievelden worden nog eens onderverdeeld in verschillende soorten aura’s en chakra’s, met elk een eigen taak en verschijningsvorm.

Het geloof in het bestaan van een ongrijpbare levensenergie is reeds zeer oud en nog steeds wijdverbreid. Godsdiensten gaan ervan uit dat elk wezen een ziel heeft. In elke cultuur of stroming geeft men die spirituele energie een andere benaming : qi of chi, prana, ki. ...

Energie is overal

Aanhangers van de holistische levensvisie gaan ervan uit dat alles een bestaan kent dankzij deze energie. Elk levend organisme, elke dode materie, kortom het ganse universum is één constante uitwisseling van kosmische energie. Ook kunnen voorwerpen negatieve of positieve energie uitstralen en opnemen. Er bestaat volgens hen een wisselwerking van energie tussen mens en object. Bij Feng-shui baseert men zich op deze energievelden om een woning "energieveilig" voor zijn bewoners te maken. (Een toilet met open deksel zou positieve energie uit de omgeving wegtrekken en aldus een schadelijke invloed uitoefenen op de bewoners).

Beoefenaars van acupunctuur, acupressuur, therapeutic touch en de meeste andere alternatieve geneeswijzen beweren genezing te kunnen brengen door het in evenwicht brengen van de energiestromen in het lichaam. Zij gaan ervan uit dat in levende wezens energie via kanalen (meridianen) door het lichaam stroomt. Alternatieve therapeuten bekijken elke ziekte als een blokkade of storing in de energiestroom waardoor de energie niet meer vrij door het lichaam kan stromen en zo bepaalde organen ziek maakt. Door het stimuleren van bepaalde punten op het lichaam die gelegen zijn langs deze meridianen, beweren zij een positieve invloed op de gezondheid te kunnen uitoefenen.

Onmeetbaar

Wetenschappelijk gezien bestaat er geen enkel bewijs voor het bestaan van deze meridianen, dus ook niet voor de blokkades die erin zouden optreden. Je kan je minder energiek voelen, maar dit heeft niets te maken met die mysterieuze levensenergie. Mensen worden misleid met de term energie die alomtegenwoordig is. Energiek zijn lijkt wel een voorwaarde om sociaal aanvaard te worden, dus wil iedereen die opperste staat van vitaliteit bereiken en alternatieve genezers spelen op deze trend handig in. Patiënten met een ernstige aandoening beloven zij, indien zij hen niet kunnen genezen, toch minstens energie te geven. Omdat veel aandoeningen met vermoeidheid gepaard gaan vindt dit bij velen gehoor, ook al beseffen de meesten niet dat de energie waarop hun therapeut doelt feitelijk onbestaand is.

Al sinds Newton zijn wetenschappers naar deze niet tastbare energie op zoek. Verschijnselen die toen nog onverklaard bleven, konden vanaf het begin van de twintigste eeuw verklaard worden door middel van de deeltjestheorie en de kennis van elektromagnetische straling. Tussen verschillende of dezelfde soorten materie worden krachten tussen de atomen uitgeoefend; deze krachten zijn perfect op te sporen en in beeld te brengen. Elektromagnetische velden zijn in labo’s makkelijk en in alle mogelijke vormen aantoonbaar. Met specifieke sensoren kan men zelfs de zwakste niet fluctuerende, tot zeer hoogfrequente magnetische stralen detecteren. Hoewel te verwachten valt dat deze kosmische energie dan ook meetbaar zou zijn, heeft tot op heden ondanks jarenlange testen geen enkel degelijk onderzoek een dergelijke kracht kunnen aantonen.

Met Kirlian op de foto

De zogenaamde bewijzen van de aanhangers steunen op vage, onbetrouwbare onderzoeken die niet voldoen aan de normen die voor degelijk wetenschappelijk onderzoek vooropgesteld worden. Onder andere de ‘kirlianfotografie’ zou deze energievelden duidelijk weergeven. Kirlianfotografie steunt echter op het principe van elektrische geleiding tussen een voorwerp dat op een lichtgevoelige film gelegd wordt en een stroombron, waarbij allerlei patronen ( rond bijvoorbeeld een voetafdruk) ontstaan. De verschillende patronen die zich vormen hebben niets te maken met energiestromen, maar zijn afhankelijk van een aantal makkelijk beïnvloedbare factoren zoals vochtigheid van het object, belichtingstijd en dergelijke.

Ook in de complexe kwantumtheorieën in verband met stralingsverschijnselen denkt de alternatieve wereld een verklaring voor het bestaan van deze velden te zien. Zelfs Einstein, die er absoluut niets mee te maken heeft, wordt om de haverklap vernoemd. Bijzonder imponerend en misleidend, want het is maar een kleine minderheid van de bevolking die werkelijk weet waarover het gaat.>

Ondanks het feit dat de wetenschap het bestaan van deze kosmische energie niet bewezen acht, blijven de aanhangers van alternatieve levenswijzen ongenuanceerd verklaren dat deze energie wel degelijk bestaat. Trouwens, wie het bestaan ervan ontkent is onderhevig aan negatieve energieën en is dringend toe aan een zuiverend spiritueel bad temidden van brandende witte en paarse kaarsen en wierookdampen om deze energieën te verjagen.
LT

Aanverwante skeptische lectuur:

Artikels over Therapeutic Touch op de skepsis site:www.skepsis.nl en in Skepter 9(4), december 1996, Rob Nanninga
Quackwatch over Therapeutic Touch: http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/tt.html
Csicop site: http://www.csicop.org/sb/9806/reality-check.html

The Energy Fields of Life, Victor J. Stenger

En Skeptical Briefs : June 1998
Bioenergetic Fields by Victor J. Stenger: http://www.phys.hawaii.edu/vjs/www/alt/Biofield.html
Human energyfields by Eric Krieg: mitchellware.com/e/skeptic/field.htm

 

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
14-06-1998
Opgenomen in
New Age