Hedendaagse goeroes

14-06-2009

-

door
4 minuten
Leestijd:
Binnen de New Age beweging wordt bijna elke aparte stroming of groepering vertegenwoordigd door een leider die zijn discipelen de weg naar het "licht" wijst. Goeroes zijn erg populair. Beroemde popsterren en acteurs maken in de media bekend dat ze alles te danken hebben aan hun spirituele meester, die hun leven een andere wending gegeven heeft. Dit is prachtige publiciteit, die er zeker toe bijdraagt dat velen op zoek gaan naar hun persoonlijke geestelijk adviseur. De business die zij in het leven roepen is bijzonder winstgevend.

Vaak berust de rijkdom van deze goeroes op ‘vrijwillige’ giften van de volgelingen, anderen commercialiseren hun gaven. Zij organiseren "genezingssessies", workshops, lezingen, tele- readings (= telefonische channellingsessies), zij verkopen hun boeken, cassettes en door hen gestraalde voorwerpen zoals bijvoorbeeld piramides. In de Verenigde Staten is hier een ware commercie rond ontstaan, maar ook in België en Europa verrijzen er dergelijke goeroes en worden er meer en meer sekten gemeld.
Waarom zijn goeroes populair in New Age kringen, en waarom is dit gevaarlijk ?

Volgens hen is een goeroe God in een menselijke gedaante. Deze verpersoonlijking van een abstract figuur als God, maakt het makkelijker om je met hem verbonden te voelen en je tot hem te richten. Hij is heilig, almachtig, alwetend, hij is de inspiratie en het grote voorbeeld. Hij geeft zijn kennis over het geestelijke leven die hij rechtstreeks krijgt ingegeven, door aan zijn volgelingen. De taak van de meester is: de volgelingen zelfbewustzijn en zelfkennis bij te brengen, hen geestelijk, intellectueel en creatief te helpen ontplooien, geestelijke rust brengen en hen te begeleiden op het pad naar de ‘verlichting’. Door hem te volgen verzeker je jezelf van een onsterfelijke ziel. Na de dood zal je het geluk vinden en elk mysterie kunnen oplossen. Meditatie vormt de sleutel tot de verlichting, het brengt tot rust, stelt de geest open en doet angsten verdwijnen.

Deze hedendaagse goeroes beloven je op een makkelijke en snelle manier spirituele vrede. Een kwartier transcendente meditatie per dag, het bijwonen van hun workshops en lezingen, en het kopen van hun boeken of cassettes moet volstaan om een verlichtte staat te bereiken. Hoe fout je in het verleden ook geweest bent, na een zuiverende biecht zijn al je zonden vergeven en win je aan geestelijke kracht.

De ‘spirituele begeleiders’ vleien en vertellen meestal wat je wil horen: dat iedereen goddelijk is, mooi, intelligent, creatief en goed, maar dat deze gaven verborgen zitten. Een overtuigende goeroe combineert idolatrie met identificatie, hij wil verafgoodt worden maar stelt zich anderzijds gelijk met de anderen: "Ik ben goddelijk, maar jullie zijn het ook", "Wij maken allemaal deel uit van een superieure mysterieuze orde" en "Wij zijn allemaal medereizigers op het pad naar de verlichting." Volgens hen moet je jezelf door je dromen laten leiden, en als je je een vorig leven kan herinneren dan is dat de realiteit. In ruil voor alle onschatbare informatie die de goeroe geeft, eist hij van zijn volgelingen totale toewijding, gehoorzaamheid, onderwerping en financiële steun. Hoe meer je je voor hem openstelt, hoe hoger het niveau van verlichting dat je zal kunnen bereiken. Je moet je kritisch en rationeel denken uitschakelen en je volledig aan hem overgeven, in die mate dat een volgeling uiteindelijk niet meer voor rede vatbaar is.

Goeroes verrijken zich ten koste van hun aanhangers. Hoewel zij doen uitschijnen dat zij absoluut geen leidersrol ambiëren, halen zij bevrediging uit hun rol van almachtig wezen en maken soms misbruik van hun positie. Zij speuren onophoudelijk naar mensen die problemen hebben of angstig en onzeker zijn, om hen middels troost en begrip in hun web te vangen. Zodra de ‘zoeker’ het wereldse volledig achter zich gelaten heeft, is de taak volbracht. Naar de buitenwereld toe beweren zij dat zij de schakel vormen tussen religie en wetenschap, hoewel ze eigenlijk tot geen van beide behoren. Ze schermen met pseudo-wetenschappelijke termen als ‘wetenschap der creatieve intelligentie’ of ‘wetenschap der engelen’ en denken voor alle mysteries van het universum een verklaring te hebben. Zonder scrupules verklaren zij de mysteries van het universum, en pretenderen alwetend te zijn.

Meestal staan zij vijandig tegenover testen of uitdagingen, en zij wensen geen kritiek te aanhoren. Na hun lezingen laten zij zelden tijd voor vragen of reacties vanuit het publiek, en als er al eens iemand iets in vraagt durft te stellen, reageren zij boos en vol onbegrip. Dit ondervond Wendy Kaminer, socio-criticus en schrijfster die een aantal lezingen bijwoonde van Kevin Ryerson, (een bekend trance-channeler in de Verenigde Staten), en hierover haar ervaringen neerschreef in Newsweek Magazine van 20/10/97. Aanhangers beweren dat skeptici enkel boos en afwijzend zijn uit angst, en omdat hun intellect de bovenhand haalt op hun emoties. Het is volgens hen uiterst belangrijk dat je je hart laat spreken en niet je verstand.

Iemand die beweert goddelijk te zijn en zich laat aanbidden, verdient geen respect en moet gewantrouwd worden. Het aansporen om afstand te nemen van het rationele en het wereldse moet argwaan opwekken, en vraagt om discussie.

Enkele aanverwante sites en artikels:

Kritisch:

Pro:

 

Website van

TM Nederland

Authors
SKEPP
Publicatiedatum
14-06-2009
Opgenomen in
New Age